Derfor gør certificeret træ en forskel

I STARK handler vi kun FSC®-certificeret tropisk hårdttræ. I vores trælaster kan du f.eks. finde sorterne Ipe, Jatoba, Cumaru, Mahogni og mange flere.

Hvorfor kun certificeret tropisk træ?

Certificeret tropisk træ gør en stor forskel for vores jord. Det har STARKs bæredygtighedsansvarlige Kristian Fribo set med egne øjne.

Han har nemlig besøgt skovområder i Amazonas i Brasilien og Peru, hvor STARK blandt andet får vores certificerede træ fra.

FSC-certificeret skov syv år efter, at den er blevet certificeret. Her er vedmassen bevaret, og der bliver passet på flora og fauna i skoven.

Skove er gode for miljøet og klimaet, bl.a. fordi træer binder CO2. Bliver skoven fældet, er der ingen træer til at optage CO2.

I flere certificerede skove plukker man enkelte træer ud til fældning løbende, i stedet for at fælde hele skoven. Med certificerede skove beholder vi altså skoven og dens optag og binding af CO2, samtidig med at vi får træ ud af det løbende.

Herudover tages der i en FSC-certificeret skov en lang række unikke hensyn for især at beskytte natur, dyr og mennesker - og specielt i Amazonas - de lokale stammer.

Skilt ind til et af de største FSC-certificerede områder i Peru, Amazonas. Der står, at det giver 3-5 års fængsel, hvis man overtræder følgende: Jagt, bosættelse, skovning, afbrænding, minedrift mm.

”Ved kun at handle certificeret, tropisk træ, sikrer vi derfor tropiske skoves eksistens, og vi er garanteret sporhed på vores varer, så vi undgår at bidrage til ulovlige afskovning. Noget man risikerer ved handel med ikke-certificeret træ. Tilsvarende sikrer vi også, at vi ikke bidrager til renafdrifter, hvor hele skoven væltes eller fjernes for at blive omdannet til kvægbrug eller sojamarker,” fortæller Kristian Fribo.

Mange steder bliver skoven fældet for at få plads til sojamarker og kvægdrift. Det sker på bekostning af regnskoven.

Transport af tropisk træ udleder meget CO2?

Ofte hører man det argument, at der ved tropisk træ, udledes en stor mængde CO2 på grund af den lange transport til Norden. En sådan antagelse er i og for sig også korrekt, fortæller Kristian Fribo.

"Men man skal vide at ved handle FSC-certificeret hårdttræ, sikrer man, at skoven forbliver intakt. Derved fastholdes mange hundrede tons CO2 pr. ha. i skoven. Denne bundne CO2 ville, såfremt skoven ikke gav værdi, blive frigivet, hvis skoven blev ryddet og konverteret til produktion af soya eller kvæg", forklarer han.

Derfor er handlen med FSC-certificeret træ utrolig vigtig for at beskytte skovene, og den via fragten frigivende mængde CO2 ubetydelige i forhold til de store mængder CO2, der fastholdes i skovene, afslutter han.

Område med tidligere regnskov ryddet til kvægavl.

Fakta om regnskove fra verdensskove.org:

  • Regnskove dækkede engang 14 % af jordens landoverflade; nu dækker de blot 6 %.
  • Hvert andet sekund mister vi et areal skov svarende til en fodboldbane.
  • Det anslås, at rydning af skov står for mellem 10-15 % af verdens udledning af drivhusgasser.
  • Over halvdelen af alle arter, der lever på landjorden, lever i de tropiske skove.
  • Eksperter vurderer, at vi mister 137 plante-, dyre- og insektarter hver eneste dag på grund af rydning af regnskoven.

 

Marts 2021