STARK Group får godkendt klimaplan med internationalt kvalitetsstempel

STARK Group har som den første forhandler og distributør af tunge byggematerialer til det nordeuropæiske marked og én blandt kun 22 virksomheder i Danmark fået godkendt sin klimahandlingsplan af det internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Hermed dokumenteres det, at virksomhedens mål lever op til Parisaftalen.

STARK Groups samlede plan om at reducere CO2-emissioner er blevet valideret og godkendt af det uafhængige internationale klimapartnerskab, SBTi. Klimaplanen indeholder en 42% reduktion af CO2-emissioner fra egen drift (scope 1 og 2) inden 2030, samt en plan om aktivt at anskaffe 100% vedvarende elektricitet og reducere sine samlede scope 3-emissioner med 12% inden for samme tidsramme. Endvidere har STARK Group forpligtet sig til at opnå net zero i senest 2050.

STARK Group har senest rapporteret en 31% reduktion af CO2-emissioner fra egen drift – en stort skridt på vejen mod koncernens 2030 interim mål.

Godkendelsen er et vigtigt skridt på STARK Groups bæredygtighedsrejse og stadfæster virksomhedens klimaplan som en af branchens mest ambitiøse forklarer administrerende direktør Søren P. Olesen og fortsætter:

"I STARK Group anerkender vi vores ansvar, og forpligter os på at overholde Parisaftalens målsætninger. Vores kunder, medarbejdere, ejere og andre samarbejdspartnere kræver, at vi er transparente og driver vores virksomhed ansvarligt og bæredygtigt. Med godkendelsen fra SBTi ved vi, at vi er på rette vej og er ambitiøse. Samtidigt gør vi det muligt at kigge os efter i sømmene. Transparens er vejen frem, særligt når vi taler klima.”

Internationalt er mere end 1.000 virksomheder blevet godkendt, men i Danmark har kun 22 virksomheder indtil videre fået stemplet. I denne række af virksomheder befinder STARK Group sig sammen med Ørsted, Coop, FLSmidth, Vestas, Novo Nordisk, Carlsberg og andre respekterede virksomheder.

Ved at forpligte sig til at reducere udledningen på både kort og langt sigt gør STARK Group en indsats for at sikre, at selskabets samlede klimaplan for CO2-reduktion er i overensstemmelse med en videnskabelig baseret plan for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader.

Miljøvenlighed som en integreret del af hele værdikæden

STARK Group har forpligtet sig til løbende at forbedre energi- og kulstofeffektiviteten i egen drift inden for opvarmning, belysning og ventilation, samt at skifte fra diesel til elektriske gaffeltrucks og andre maskiner. Der er iværksat foranstaltninger til at optimere koncernens logistikflåde gennem flådestyringssystemer, overgang til alternative brændstoffer såsom HVO100 og pilotprojekter med specialtilpassede elektriske lastbiler.

STARK Group vil endvidere samarbejde med leverandører og kunder som en del af reduktionen i koncernens scope 3, med særligt fokus på at have et certificeret produktsortiment, hvor genanvendelse og sekundære materialer spiller en stor rolle.

 

Marts 2022, STARK Group