STARK og Verdensmålene

FN's Verdensmål for en mere bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015.

De trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

 #15 Livet på land  #10 Mindre ulighed
  #12 Ansvarligt forbrug og produktion   #4 Kvalitetsuddannelse

Vores fokus hos STARK

Ansvarlige økosystemer og forbrug

Hos STARK fokuserer vi vores bestræbelser på mål nr. 15 - Livet på land, som handler om at "Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet" og # 12 "Ansvarligt forbrug og produktion". Disse to mål understøtter vores kerneaktiviteter.

Byggebranchen står i dag for cirka 40% af ressourceforbruget og 30% af affaldsproduktionen. Byggematerialer stammer ofte direkte fra naturressourcer.

Derfor kan STARK hjælpe med at fremme en ansvarlig udnyttelse af jordens ressourcer, eksempelvis ved at fremme ansvarligt skovbrug og bekæmpe skovrydning ved at øge tilgængeligheden af certificeret træ fra ansvarlige kilder. Det er til gavn for miljøet og samfundet, men også en nødvendighed for i fremtiden at kunne sikre materialer.

Mindre ulighed og kvalitetsuddannelse

Derudover understøtter vi mål nr. 10 ”Mindre ulighed” samt mål nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”.

Vi måler løbende på andelen af kvinder på alle niveauer i STARK med det formål at mindske ulighed ved at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Vi uddanner løbende vores sælgere, så de kan oplyse og rådgive vores kunder om grønnere alternativer.

Viden om miljøvenlige alternativer gør, at vores kunder kan træffe bedre valg, der understøtter et sundere indeklima, sikkert arbejdsmiljø og øget genanvendelse i byggeriet – med andre ord, et ansvarligt forbrug og produktion.