STARK sikrer sporbarheden af miljøvenligt træ

Når du besøger din lokale STARK kan du være sikker på, at vores medarbejdere har den fornødne viden om miljøvenligt træ til dit projekt.

Hvert år i oktober og november gennemfører 2200 STARK-medarbejdere over 4000 onlinekurser, der sikrer, at de alle ved, hvordan de skal håndtere PEFC- og FSC®-certificerede produkter. Certificeret træ er din garanti for, at skoven er forvaltet ansvarligt. Læs mere om FSC-certificeringen her. 

"Uddannelsen af kædens medarbejdere skal sikre, at de alle kan kontrollere, at STARK blandt andet lever op til sin politik om kun at handle med 100% certificeret tropisk træ", siger Kristian Fribo, der er bæredygtighedsansvarlig i STARK.

Siden 2016 har det været STARKs politik kun at købe og forhandle certificeret tropisk træ til kædens 76 trælaster i Danmark og Grønland. Alt tropisk træ i STARK kan dermed spores tilbage til den skov, hvor det er fældet. 

 "Da vi vedtog vores 100% certificeret tropisk træ-politik, var der meget uklarhed på markedet omkring træets oprindelse og usikkerhed omkring de dokumenter, der den gang fulgte træet. Vi så samtidig en kraftig afskovning og et stort pres på Amazonas og de omkringliggende stater i forhold til at vælte junglen for at lægge naturskovene om til landbrug og soja-produktion. En konvertering, som vi ikke ønskede at tage del i. Så gennem vores handel med certificeret tropisk træ er vi med til at sikre bevarelse af skoven", siger Kristian Fribo.

Læs mere om, hvorfor certificeret træ gør en forskel for vores verden her. 

Tryghed for dig, når du handler træ hos os

Hos STARK ønsker vi, at så stor en del som mulig af vores produkter, som indeholder træfibre eksempelvis pladeprodukter, skåret træ, isolering eller lignende, skal være sporbarhedscertificeret.

"Lige nu er 94% af vores fælles sortiment, der lagerføres i alle vores forretninger, sporbarhedscertificerede. Tallet er steget fra 75% til 94% på halvandet år", siger Kristian Fribo.

For dig som kunde giver det en tryghed, at når du handler i STARK, er alle sortimentsvarer certificerede. Skal der skaffes varer hjem, ved alle vores medarbejdere, hvordan de sikrer, at du får de korrekte certificerede varer med den nødvendige dokumentation.

Dokumentationen er nødvendig i et certificeret byggeri som eksempelvis DGNB, Svanemærket eller for at opfylde statens indkøbsvejledning. 

STARK har med mere end 17.000 certificerede varenumre Danmarks største udvalg af miljøvenlige byggematerialer.

2200 medarbejdere er på kursus hvert år

Der bliver brugt mange ressourcer på at få alle kædens omkring 2200 medarbejdere igennem kurserne. Alle – uanset om de arbejder på lageret, i butikken eller i trælasten - skal igennem STARKs obligatoriske kursus. 

 "Vi følger op på og sikrer, at alle får taget de kurser, de skal. Der bliver virkelig lagt nogle ressourcer i det her. Nogle gange kan det være svært at forklare, hvorfor en chauffør skal tage et kursus. Men vi oplever, at vores medarbejdere får en forståelse for, hvorfor denne ansvarlighed er så vigtig for STARK. Det giver vores medarbejdere en stolthed at arbejde i en virksomhed, der har disse værdier", siger driftschef Peter Søjberg Holst. 

Kurserne udgives på dansk og engelsk, men med eksempelvis medarbejdere med polsk baggrund eller læsevanskeligheder, er det nødvendigt med en medarbejder, der kan oversætte eller læse op. 

STARK er både PEFC- og FSC-sporbarhedscertificeret

Hver år sælges der træ i STARK svarende til omkring 3500 fodboldbaner beplantet med træ – eller 14.000 hele lastbiler fyldt med træ.

Træ er ikke kun skåret træ og plader, men også eksempelvis vinduer, vinduesplader eller fodlister.  

FSC-mærkningen er med til at sikre, at:

  • skoven drives ansvarligt
  • indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over beskyttes
  • indfødte er sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort
  • det foretrækkes, at der ansættes lokale arbejdere
  • lokalbefolkningen gives en uddannelse i skovdrift
  • en del af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet
  • skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger
  • skovarbejderne får en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder
  • dyr og planter, bliver bevaret og kan leve i deres naturlige omgivelser.

Læs mere om FSC-certificeringen her. 

 

Opdateret marts 2021