Konkurrencebetingelser – Facebook

Konkurrencerne på Facebook er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook, da konkurrencerne afholdes af STARK Danmark. Konkurrencerne foregår på STARK Danmark´s Facebook.

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil pr. konkurrence. STARK´s medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.

Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. STARK kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.

Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. STARK afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. STARK afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til info.marketing@stark.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til STARK Danmark inden 5 døgn fra lodtrækning, forbeholder STARK Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod STARK Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse https://www.stark.dk/om-stark/fortrolighedspolitik

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til STARK Danmark, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J eller på info.marketing@stark.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.

X

Vi bruger cookies

På www.stark.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.