”Jeg har stor gavn af samspillet med rådgiveren”

Lykke Veel Jeppe er en erfaren arkitekt. Hun fik sin eksamen for godt 20 år siden, og de sidste seks år har hun været ansat hos GINNERUPARKITEKTER i Horsens. Tegnestuen løser mange forskellige projekter inden for både offentligt og privat byggeri. Lykke Veel Jeppe har et særligt fokus på materialer, farver og indretning af tegnestuens projekter, herunder en del erfaring med institutionsbyggeri.

En arkitektonisk løsning med respekt for funktion og omgivelser

”Som arkitekt er jeg en succes, når jeg opfylder bygherres ønsker og behov. Samtidig er det vigtig, at mit arbejde bidrager til en helstøbt arkitektonisk løsning, som afspejler og respekterer funktionen og
omgivelserne. Gennem det rette valg af materialer, overflader og farver ønsker jeg at gøre stedet bedre og bidrage til den rette stemning for det pågældende projekt. Det gælder også, når jeg arbejder med rum, som man normalt ikke ofrer så meget opmærksomhed. Baderum og toiletter er nogle af disse, ofte oversete, rum i institutionsbyggerier, og her spiller klinker og fliser naturligvis en stor rolle. Et godt eksempel er et demensplejehjem, hvor jeg har arbejdet meget bevidst med farvede klinker i baderummene. Farverne hjælper beboeren med at aflæse rummet og funktionerne samtidig med, at de mange hjælpemidler ikke er det første, man lægger mærke til, når man kommer ind i rummet. De farvede klinker giver en behagelig stemning, rummet føles mindre institutionspræget og mere hjemligt. Det er til gavn for beboerne, men også noget, de pårørende bemærker,” fortæller Lykke Veel Jeppe. 

Bruger fliser som et bevidst designgreb

Hun har på lignende måde bragt klinkerne i spil på toiletterne i en børnehave. ”Ved at arbejde med farver og  formater opnår jeg, at rummet nedskaleres til børnehøjde. Så jeg gør en del i at nørde med fliser som et bevidst designgreb, der opfylder de funktionelle behov og bidrager til stemningen i rummet. Det gør jeg for at optimere børnenes vilkår for trivsel og for personalet, der bruger mange timer på at hjælpe børnene med deres toiletbesøg,” fortsætter Lykke Veel Jeppe.

Den gode relation til rådgiveren betyder meget

Fliser og klinker til vådrum skal opfylde krav både i forhold til sikkerhed og rengøring, og her er Lykke Veel Jeppe glad for at kunne læne sig op ad den rådgivning, hun får i STARK. ”Jeg har stor gavn af samspillet med rådgiveren. Jeg giver udtryk for mine ideer til farver, formater og skridsikkerhed. STARKs rådgiver kommer så med konkrete bud og fremskaffer prøver til mig. Det betyder meget for mig, at vi har en god relation, og at jeg får de rigtige klinker til projektet. Med min erfaring har jeg selvfølgelig fået nogle favoritter, men jeg kan jo aldrig vide lige så meget som én rådgiver, der udelukkende beskæftiger sig med fliser og klinker,” forklarer Lykke Veel Jeppe.

Omfattende sortiment og stærke på prisen

Men det er ikke kun den kompetente rådgivning, der er vigtig for Lykke Veel Jeppe. ”Som regel arbejder jeg inden for et budget med helt faste rammer, og her oplever jeg, at STARK er stærke på prisen. Samtidig med, at de har et omfattende sortiment. Det gælder også, når vi snakker bæredygtighed. Jeg går efter certificerede fliser,og det kommer vi kun til at se mere til i fremtiden,” runder Lykke Veel Jeppe af.

 

Tilbage til Velkommen til Danmarks førende univers af fliser