Den frivillige bæredygtighedsklasse

Fra januar 2023 kom der krav om livscyklusanalyser (LCA'er) og maksimalt CO2-udledning pr. år pr. m2 nybyggeri over 1000 m2. Og de 9 bæredygtighedskrav, der yderligere ligger under Den frivillige bæredygtighedsklasse, må på sigt også kunne forventes at blive en del af bygningsreglementet.  

Men hvad betyder det, og hvordan skal du forholde dig til det? Det laver vi en gennemgang af her.

Hvad er Den frivillige bæredygtighedsklasse?

Det er først og fremmest et praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere klimavenligt byggeri. Men uanset om du er bygherre eller håndværker, skal du kende til reglerne. Formålet er at fremme bæredygtigt byggeri, og visionen er sunde og sikre bygninger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og kan bygges på en måde, der er økonomisk bæredygtig.

De 9 bærende principper:

  • Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning*
  • Ressourceanvendelse på byggepladsen
  • Totaløkonomiske analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  • Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  • Støj fra ventilationssystemer i boliger
  • Rumakustik i boliger

*En livscyklusanalyse (LCA) er en undersøgelse af, hvor meget et produkt eller et byggeri belaster miljøet i hele dets levetid. Man ser på, hvordan råmaterialerne bliver udvundet, hvordan produkterne fremstilles, transport af produkterne, og hvordan produkterne til slut bliver affald og skal bortskaffes.

Læs uddybende om kravene til de forskellige principper her. 

Trinvis indfasning og stramning af CO2-krav

Fra 1. januar 2023 trådte de nye klimakrav i kraft. I 2023 må nybyggeri over 1000 m2 maksimalt udlede 12 kg CO2/m2/år set over 50 års levetid. Er nybyggeriet under 1000 m2 er der krav om en LCA-beregning, men ikke krav om maksimal udledning af CO2. Der vil løbende blive sat nye grænseværdier frem mod 2029, men de værdier ligger ikke fast endnu.

Ønsker man at være mere ambitiøs med sit miljøvenlige byggeri, kan man gå efter Den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor grænseværdien ligger på maksimalt 8 kg CO2/m2/år fra 2023. Kravene her skærpes ligeledes frem mod 2029. 

Sådan bliver du klar til de nye CO2-krav

Hos STARK har vi uddannet en række bæredygtighedsambassadører, som står klar til at hjælpe dig med de nye krav. De kan bl.a. hjælpe dig med produktvalg, dokumentation og løsninger, så du kan leve op til de nye krav.

Find en ambassadør nær dig på listen her og book et møde.

I januar, februar og marts 2023 afholder vi desuden en række dialogmøder over hele landet om de nye klimakrav. Tilmeld dig et møde nær dig her. 

Se også vores folder om de nye klimakrav 2023. 

 

Januar 2022, opdateret januar 2023