Nye klimakrav fra 2023 – hvad betyder det for dig?

Fra årsskiftet kom der nye regler for nybyggeri i bygningsreglementet. Vi guider dig her til, hvad det kommer til at betyde for dig.

Læs også vores folder om de nye klimakrav. Her finder du alle de informationer, du har brug for. 

Hvad er de præcise krav?

Fra 1. januar 2023 kom der to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet:

  • Et nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusanalyse, LCA).
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12 kg CO2e/m2/år.

Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmeldingen af byggeriet. Ellers kan bygherren ikke få en ibrugtagningstilladelse for bygningen.

Hvad betyder kravene for dig?

Er du udførende entreprenør eller håndværker på et nybyggeri er din viden vigtig, når klimaberegningerne skal laves. Du ved, hvad der præcist er brugt af materialer i byggeriet samt hvilke mængder.

Derfor kan du blive bedt om at skaffe oplysninger om materialetyper og mængder af dem, der står for at udføre klimaberegningen.

De oplysninger kan du finde ved at logge på din konto på STARK.dk. Her kan du trække tilgængelig information om materialerne for den relevante byggeplads.

STARK hjælper dig

Hos STARK følger vi nøje med i de nyeste udmeldinger og vejledninger i forhold til de nye klimakrav, så vi er klar til at hjælpe dig, når kravene træder i kraft.

Vi arbejder også løbende på at sørge for, at de nyeste data om vores materialer er tilgængelige for dig til udtræk på STARK.dk.

I januar, februar og marts afholder vi desuden dialogmøder om de nye 2023-klimakrav. Du kan tilmelde dig på linket her:
 

STARK afholder dialogmøder i januar, februar og marts  - tilmeld dig her

 
Her kan du få mere viden

Hvis du gerne selv vil læse mere om reglerne, kan du finde meget mere information og hjælp hos Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger

Videnscentret hører under Bolig- og Planstyrelsen og er sat i verden for at give vejledning til hele byggebranchen, herunder bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværksvirksomheder m.fl. om klimakravene.

Du kan også tage fat i en af vores bæredygtighedsambassadører, som du finder i vores forretninger over hele landet, hvis du har spørgsmål til de nye klimakrav.

 

Januar 2023