Vælg postnr: {{postalCode}}
{{favoriteStoreName}} {{favoriteStoresNames}} Vælg forretning
{{error.Id}}
{{error.Date}}

PEFCTM certificering af STARK

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM) er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne dokumentere en ansvarlig drift af skoven og til virksomheder, der ønsker at støtte en ansvarlig skovdrift og samtidig ønsker at dokumentere, at der er styr på sporbarheden af de træprodukter der anvendes i produktion eller videresalg.


Se STARKs PEFC-certifikat her

Det hele starter i skoven
Kravene til ansvarlig skovdrift, samt en PEFC certificering af et skovareal er grupperet i følgende temaer:

 • Skovens foryngelse
 • Skovens struktur
 • Skovens drift – vedproduktion og traditionelle driftstiltag
 • Skovens drift – naturbeskyttelse, vildtm friluftsliv, kulturhistorie og andre interesser
 • Skovens socialøkonomiske funktioner og forhold

Og handler om bevaring og vedligeholdelse af:

 • Skovarealet og træressourcerne
  - Ved at anvende træarter der er tilpasset landets klima og sikre vedvarende skovdække
 •  Skovens sundhed
  - Ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst.
 •  Skovens produktion
  - Ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter.
 •  Skovens dyre- og planteliv
  - Ved at beskytte sjældne plante- og dyrearter, efterlade dødt træ til insekter og fugle og udlægge arealer som urørt skov.
 •  Skovens beskyttelse af jord og vand
  - Ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider og gødning.
 • Skovens kulturelle, landskabelige og sociale værdier
  - Ved at tage hensyn til fortidsminder og landskabet og sociale værdier samt sikre stabile forhold for medarbejdere.

STARK har pr. 18. december 2008 opnået en PEFC sporbarhedscertificering, dvs. at det kan dokumenteres hvilken oprindelse træet har tilbage i værdikæden og dermed sikres, at træet stammer fra ansvarligt forvaltede skovområder samt skovdrift. 

STARK er PEFC sporbarhedscertificeret på baggrund af en procentbaseret metode, hvor det opgøres hvor stor en procentandel af det indgåede køb, der er dokumenteret certificeret træ. I vareteksten for hvert af de certificerede varenumre vil der således være angivet en minimumsprocent, der angiver hvor stor en procentandel af træet, der er certificeret. 

PEFC mærket og logo’et må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at driften af skoven foregår på en ansvarlig måde, og hele produktionskæden skal desuden kontrolleres for at sikre troværdigheden 

STARKs CoC-certificeringskode: NC-PEFC/COC-000078