Levering i dit område
Vælg postnr: {{postalCode}}
Lagerstatus i din forretning
{{favoriteStoreName}} {{favoriteStoresNames}} Vælg forretning
{{error.Id}}
{{error.Date}}

STARK er FSC®-certificeret

STARK blev som den første landsdækkende leverandør af byggematerialer FSC®-certificeret i 2009. 

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international mærkningsordning, som dokumenterer, at mærkede varer har oprindelse i skovområder, der drives ansvarligt. 

For at træ kan blive FSC-mærket, skal skovområderne udnyttes på en måde, der både er til gavn for naturen og for lokalsamfundet. Ved at købe FSC-certificerede træprodukter hos STARK, er du sikker på, at træet er skovet og forarbejdet under en række meget restriktive krav defineret af FSC International.

Sikkerhed fra oprindelse til kunde
STARK som virksomhed og de enkelte forretninger som enheder er alle blevet FSC-certificeret. Certificeringen kræver uddannelse, og at der findes en omfattende dokumentation. Det vil sige, at alle udvalgte træprodukter med FSC-mærket, som sælges fra STARKs forretninger, kan spores hele vejen tilbage til deres oprindelse. STARKs certificering sikrer dermed, at dokumentationen og sporbarheden af byggematerialer findes lige fra træets oprindelsessted, helt frem til håndværkeren, den private forbruger og de offentlige institutioner, som køber produkterne.


Store krav til forhandlere af FSC-produkter
FSC er en international non-profit organisation, som er etableret for at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig forvaltning af verdens skove gennem uafhængig skovcertificering og mærkning af certificerede skovprodukter. FSC udmærker sig ved at inddrage alle interessegrupper i processen. Det er dermed også FSC, der skal sikrer, at STARK overholder alle de regler og normer, der er for at STARK, som leverandør kan opnå certificeringen.


Beskytter natur, mennesker og gavner klimaet
FSC sikrer at skoven drives ansvarligt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere naturligt. Dette betyder også, at en FSC-certificeret skov set over en længere periode er CO2-neutral. FSC beskytter indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over. I en FSC-certificeret skov er indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. For eksempel får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. 

Endvidere foretrækkes det at ansætte lokale arbejdere. Det betyder, at lokalbefolkningen sikres en indtægt fra den skov, de bor ved og samtidig gives en uddannelse i skovdrift. Desuden skal en del af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet. Det kan betyde støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning og lignende.

FSC sikrer også, at skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger. Samtidig sikres de en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder

Ansvarligt drevne skove har ikke kun betydning for de mennesker, som lever i og af skovene. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ved en FSC-certificering.


Certificeret træ hos STARK kan spores
STARK er både PEFC og FSC sporbarhedscertificeret. Det vil sige, at STARK har et system, der sikrer, at de varer, der sælges som certificeret, rent faktisk er det. Du kan selv undersøge og efterprøve, om en forretning og et træprodukt er certificeret.


Kontrol af FSC-certificerede byggematerialer
Byggematerialer er typisk ikke mærket med et FSC-logo. Det kan derfor være svært at kontrollere, om varen rent faktisk er FSC-certificeret. For at varen opfylder FSC's krav, skal der på hver varelinje på din faktura stå FSC-100% eller FSC MIX 70%. De to navne fortæller dig, at varen på den pågældende linje opfylder FSC's krav.

Endvidere skal leverandørens FSC-certificeringsnummer fremgå af både faktura, ordrebekræftelse samt følgeseddel.

STARK Certificate registration code:
NC-COC-012344
NC-CW-012344

STARK FSC License Code
FSC-C004720

Gyldigheden af dette nummer kan altid kontrollers hos FSC på https://info.fsc.org/

Se STARKs FSC-certifikat

 

FAKTA om FSC-mærkningen:


FSC-mærkningen er med til at sikre, at:

  • skoven drives ansvarligt
  • indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over beskyttes
  • indfødte er sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort
  • det foretrækkes, at der ansættes lokale arbejdere
  • lokalbefolkningen gives en uddannelse i skovdrift
  • en del af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet
  • skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger
  • skovarbejderne får en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder
  • dyr og planter, bliver bevaret og kan leve i deres naturlige omgivelser.


Du kan finde mere information om FSC på følgende hjemmesider